PSYKOTERAPEUTIT JA TYÖNOHJAAJAT

Psykodynaaminen psykoterapia ry - Psykodynamisk psykoterapi rf on yhteistyössä
Poliklinikka Toivolan kanssa mukana psykoterapeuttipankissa, joka välittää psykotera- piaan hakeutuville psykoterapeuttien yhteystietoja sekä tietoja vapaista psykoterapia- paikoista Turussa ja ympäristössä.

Poliklinikka Toivolassa, puh 02-2797 100, on puhelinpäivystys arkisin ma-ke klo 10.15 - 19.00, to klo 8.00 - 19.00 ja pe 8.00 - 18.00. Psykoterapiaan hakeutuva voi jättää tietonsa toimistonhoitajalle, joka välittää ne lähetepalaveriin joka maanantai klo 12.30 sekä antaa tarkempia tietoja jatkosta.

Psykodynaaminen psykoterapia ry:n työnohjaajatiedot sekä muuta maata koskevat psy-
koterapeuttien yhteystiedot saa lähettämällä sähköpostia Virpi Peltoselle
psykoterapeutit.pdp(at)psps.fi.


 

Jukka Aaltonen
LKT, prof.
  psykoanalyytikko, perheterapeutti
Turku
     
Kaj J. Davidkin
psykologi, FM, psykoterapeutti (EFPP)
    psykoanalyytikko (IFPS)
    psykoanlyysin kouluttaja (Therapeia-säätiö),
    ryhmäpsykoanalyytikko (IAGP)
    ryhmäpsykoanalyysin kouluttaja (Suomen ryhmäpsyko-
    terapia ry), organisaatiokonsultti (FINOD)
  Helsinki
     
Kaija Eerola
LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
    psykoanalyytikko (IPA), Suomen psykoanalyyttisen
    yhdistyksen vanhempi jäsen, psykoterapian erityis-
    pätevyys ja psykoterapian kouluttajan erityispätevyys
    (Suomen Lääkäriliitto)
  Turku
     
Krister Ekqvist
psykologi, psykoterapeutti VET
  Turku
     
Pirjo Härmävaara
psykologi, psykoterapeutti VET
  Turku
     
Pia Niiranen
psykoterapeutti VET
  Helsinki
     
Pertti Järvinen
psykologi, teol.tri, psykoanalyytikko (IPA)
    perheterapeutti VET
  Turku
     
Matti Keinänen
psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti,
    psykoterapiakouluttaja (PDP)
    psykoterapian erityispätevyys ja psykoterapian
    kouluttajan erityispätevyys (Suomen lääkäriliitto)
  Turku
     
Terho Lukkarinen
psykologi, psykoterapeutti VET
  ei yksilöterapiapotilaita, kuntouttavaa lastenkoti-
    toimintaa, työnohjausta
  Pielavesi
  www.karekuntoutus.fi
     
Airi Mikkola
psy. esh, psykoterapeutti VET
  Salo
     
Pirkko Niemelä
FT, prof
    psykoterapeutti, Psykoanalyytikko (IPA)
    perheterapeutti (SMS)
  Turku
     
Annele Nummelin
psykoterapeutti VET PDP, nuorisopsykoterapeutti
    Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys
  Helsinki
     
Marja Ojanen
psykologi, psykoterapeutti VET, perheterapeutti ET
Turku ja Salo
     
Kari Parvikko
psykologi, psykoterapeutti VET
  Jyväskylä
     
Virpi Peltonen
psyk.esh, psykoterapeutti VET
  Turku
     
Riitta Rasimus
perheterapeutti VET, yksilöpsykoterapeutti VET
  Turku
     
Seppo Seppänen
psykologi, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko
    (IPA)
    työnohjaaja
  Turku
     
Erkki Äärelä
psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko (IPA)
  Turku