PSYKOTERAPEUTIT JA TYÖNOHJAAJAT

Psykodynaaminen psykoterapia ry - Psykodynamisk psykoterapi rf on yhteistyössä
Poliklinikka Toivolan kanssa mukana psykoterapeuttipankissa, joka välittää psykotera- piaan hakeutuville psykoterapeuttien yhteystietoja sekä tietoja vapaista psykoterapia- paikoista Turussa ja ympäristössä.

Poliklinikka Toivolassa, puh 02-2797 100, on puhelinpäivystys arkisin ma-ke klo 10.15 - 19.00, to klo 8.00 - 19.00 ja pe 8.00 - 18.00. Psykoterapiaan hakeutuva voi jättää tietonsa toimistonhoitajalle, joka välittää ne lähetepalaveriin joka maanantai klo 12.30 sekä antaa tarkempia tietoja jatkosta.

Psykodynaaminen psykoterapia ry:n työnohjaajatiedot saa lähettämällä sähköpostia yhdistyksen sihteerille Pirjo Härmävaaralle, sähköposti pirjo.harmavaara(at)psps.fi.