PSYKODYNAAMINEN PSYKOTERAPIA RY - PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI RF

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea psykodynaamisen psykoterapian kaikin-puolista kehitystä ja sitä soveltavien henkilöiden ammattikäytäntöä, erityisesti vaikeiden psyykkisten häiriöiden hoidossa maassamme.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on psykodynaamisen psykoterapian vaativan erityis- tason tai vastaavan koulutus sekä erityinen perehtyneisyys vaikeiden psyykkisten häiri-
öiden psykoterapiaan.

YHDISTYS
• järjestää alan teoreettista ja soveltuvaa psykoterapiakoulutusta
• tukee alan tieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa
• tekee tunnetuksi psykodynaamisen psykoterapian teoriaa ja sen sovellutuksia
• edistää keskustelua psykodynaamisen psykoterapian eettisistä näkökohdista
• ylläpitää alan kansainvälisiä yhteyksiä ja
• voi tarvittaessa antaa lausuntoja psykodynaamisen psykoterapian harjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä ja harjoittaa muuta samantapaista toimintaa
• välittää yhteistyössä Poliklinikka Toivolan psykoterapeuttipankista psykoterapeuttien
yhteistietoja psykoterapiaan hakeutuville


• Ajankohtaista:
Seuraava hallituksen laajennettu kokous on ke 28.2.2024 perhetalo Heidekenillä klo 18.
Seminaaripäivä la 16.3.2024, puhujana Joona Taipale (kaikille avoin, tarkemmat tiedot linkin takana)
PDP:n vuosikokous on ke 10.4.2024 klo 18.30 Poliklinikka Toivolassa.